Kapitálové životné poistenie v roku 2012

Čo je to kapitálové životné poistenie

Je klasickým typom životného poistenia kde sa sporiaca alebo investičná časť poistného zhodnocuje počas zmluvnej doby poistenia garantovanou techn. úrokovou mierou. Pomocou tohto druhu životného poistenia Vám je umožnené získať aj ďalšie zhodnotenie z prebytku poistného. Poistenie si môžete uzatvoriť pre prípad smrti z akýchkoľvek príčin, a trvalých následkov z úrazu alebo dožitia sa ukončenia zmluvnej doby.

S kapitálovým životným poistením je život jednoduchší

S kapitálovým životným poistením je život jednoduchší

Kapitálové životné poistenie je ponúkané aj vo verziách špeciálne upravených pre deti. Kapitálové životné poistenie uzatvorené pre dieťa je jedno z najlepších životných poistení, a taktiež najlepším rozhodnutím rodičov alebo osoby ktorá pre dieťa uzatvára kapitálové životné poistenie. Osobou uzatvárajúcou kapitálové životné poistenie pre dieťa/deti nemusia byť len jeho rodičia, môže to byť hocikto kto uvedie dieťa ako osobu pre ktorú je životné poistenie uzatvorené.

Lepšie zhodnotenie

Kapitálové životné poistenie môže byť platené jednorázovo, alebo pravidelne napr. mesačne, štvrťročne, polročne, ročne. Je jedinečnou možnosťou investovať tak bez rizika, pričom investujete do svojho zdravia, do svojej budúcnosti a ste aj poistený. Pokiaľ poisťovňa dosiahne lepšie vyššie zhodnotenie ako predpokladané, zvykne prerozdeliť prebytok medzi poistencov. Takto máte možnosť získať ešte lepšie zhodnotenie Vašej investície.

Všeobecným cieľom kapitálového životného poistenia je hlavne príprava na budúcnosť. Nikto nevie predpovedať budúcnosť, preto sa život považuje väčšinou za nepredvídateľný. Keby sme videli do budúcnosti, bolo by všetko iné. Kapitálové životné poistenie však ponúka istotu poistenia budúcnosti, a v prípade dožitia financie ktoré si môže poistený užívať ako chce.  Existujú rozličné druhy kapitálového životného poistenia od rozličných životných poisťovní. Väčšinou tieto druhy poistenia ponúkajú krytie plnej výšky poistnej sumy už od zaplatenie prvej poistnej sumy. Na tieto podmienky a vlastnosti sa však treba vždy spýtať pred uzatváraním poistnej zmluvy, ako aj treba nájsť konkrétne pasáže v podpísanej zmluve alebo podmienkach poistenia.

Podstatné je pri kapitálovom životnom poistení taktiež istota ktorú poskytuje pre prípady dlhodobej práceneschopnosti, pre prípady ťažkých a trvalých následkov úrazu.

Pri uzatváraní kapitálového životného poistenia si dajte pozor.

Pri uzatváraní kapitálového životného poistenia sa dobré sa informovať o nasledovných možnostiach:

  • aká suma je presne vyplatená v prípade sumy, minimálne a maximálne
  • aká suma je vyplatená v prípade trvalého poškodenia následkom úrazu
  • odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu
  • odškodné pre drobné úrazy, a presne aké druhy
  • dávky pre prípady pobytov v nemocnici
  • dávky pre prípady pracovnej neschopnosti
  • prípad invalidity
  • ročné dávky pre prípad invalidity

A poslednou podstatnou položkou sú výnimky. Výnimky sú podstatné preto aby sa v budúcnosti nemohlo stať že nastane prípad keď nedostanete vyplatené nič. Treba vedieť všetky výnimky a možnosti ako sa pripoistiť.

Jedno z ťažších rozhodnutí - na čo minúť peniaze z kapitálového životného poistenia :)

Jedno z ťažších rozhodnutí - na čo minúť peniaze z kapitálového životného poistenia :)

Ideálnym prípadom je dožitie a užívanie si peňazí.

Konečným úžitkom kapitálového životného poistenia je efektívne zhodnotenie finančných prostriedkov investovaných do poistenia. Ideálny prípad z pohľadu osoby pre ktorú je kapitálové životné poistenie uzatvorené je dožitie a užívanie si sumy podľa vlastného uváženia. V horšom prípade si bude alebo budú užívať pozostalí, rodina alebo osoba menovaná v zmluve.

Civilizačné choroby, úrazy, invalidita

Pripoistenia ku kapitálovému životnému poisteniu zabezpečujú istotu pre prípady kritických civilizačných chorôb, úrazov a chorôb, oslobodenia od platenia poistného a pod.

© Kapitálové životné poistenie, www.kapitalovezivotnepoistenie.sk

Ďalšie podobné články:

Tento príspevok bol uverejnený v rubrike Kapitálové životné poistenie a je označený značkami: , , . Pridať medzi obľúbené: Permanentná linka. Momentálne sú vypnuté komentáre aj možnosť trackback-ov.