Podmienky používania stránky

Copyright

Všetok textový a multimediálny obsah a akékoľvek informácie uverejnené na stránke www.kapitalovezivotnepoistenie.sk sú vlastníctvom prevádzkovateľa stránky, tvorcov, ďalších osôb a príslušných zdrojov, ktoré sa podieľajú na ich tvorbe v zmysle zákona č. 383/1997 Z.z.. Všetky tu zverejnené informácie, dáta a údaje sú chránené autorskými právami. Akékoľvek distribuovanie obsahu uverejneného na tejto doméne alebo akýchkoľvek jeho súčasti je možné až po získaní písomného súhlasu prevádzkovateľa stránky www.kapitalovezivotnepoistenie.sk. Grafické a textové odkazy na naše stránky je možné legálne uverejniť na iných stránkach jedine pokiaľ uvediete spätnú linku na našu konkrétnu zdrojovú stránku. Názor redakcie a prevádzkovateľa stránky www.kapitalovezivotnepoistenie.sk sa nemusí zhodovať s názormi autorov zverejnených príspevkov. Prevádzkovateľ stránky www.kapitalovezivotnepoistenie.sk nezodpovedá za obsah príspevkov v komentároch. Za obsah a pravdivosť inzerátov, reklamných článkov a reklamných bannerov zodpovedajú zadávatelia kampaní.

Vylúčenie zodpovednosti a záruk

Vstup na stránku www.kapitalovezivotnepoistenie.sk a jeho používanie je na vlastné riziko každého užívateľa. Prevádzkovateľ stránky www.kapitalovezivotnepoistenie.sk nezodpovedá za akékoľvek škody, vzniknuté či už priamo alebo nepriamo v súvislosti s používaním stránky www.kapitalovezivotnepoistenie.sk, a ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti stránky. Prevádzkovateľ stránky www.kapitalovezivotnepoistenie.sk nezodpovedá za výšku Vášho účtu za telekomunikačné služby. Stránka www.kapitalovezivotnepoistenie.sk nezodpovedá ani neručí za pravdivosť, obsah ani formu reklamy, uverejnenej na stránke www.kapitalovezivotnepoistenie.sk a neručí ani za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy zverejnené na stránke www.kapitalovezivotnepoistenie.sk. Prevádzkovateľ a administrátor stránky www.kapitalovezivotnepoistenie.sk nezodpovedá za obsah príspevkov autorov, tretích strán, komentárov alebo reklám.

Upozornenie

Na stránke www.kapitalovezivotnepoistenie.sk môžu byť uverejnené aj informácie, s ktorými sa redakcia nestotožňuje. Informácie, ktoré získate na stránke www.kapitalovezivotnepoistenie.sk alebo akoukoľvek inou formou zo stránky www.kapitalovezivotnepoistenie.sk nenahrádzajú odbornú konzultáciu, poradenstvo alebo pomoc iného odborníka v danej oblasti. Redakcia, autori, administrátor ani spolupracujúce osoby preto nenesú žiadnu zodpovednosť za to, ak sa užívateľ neobráti profesionálnu odbornú pomoc, právnika, daňového poradcu, poistného poradcu, investičného poradcu alebo iného odborníka v danej oblasti s riešením jeho individuálnych potrieb a problémov. Stránka www.kapitalovezivotnepoistenie.sk si vyhradzuje právo mazať, meniť a dopĺňať príspevky, ktoré nezodpovedajú filozofii a cieľu stránky.

Reklama

V prípade, že sa na stránke www.kapitalovezivotnepoistenie.sk vyskytne akákoľvek nepovolená komerčná informácia, redakcia, administrátor a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ju vymazať.

Pripomienky

Poteší nás, keď nás upozorníte na prípadnú chybu, ktorá nám unikla, alebo ak nám napíšete svoje pripomienky a návrhy na zlepšenie stránky www.kapitalovezivotnepoistenie.sk. Pokiaľ máte záujem o užšiu spoluprácu v rámci danej tematiky, prosíme, napíšte nám. Kontaktujte nás priamo na našom kontaktnom formulári.

Ďakujeme a prajeme príjemne strávený čas na stránke www.kapitalovezivotnepoistenie.sk.