Vianočné darčeky pre deti, Vianoce 2012

Skončilo nám „dušičkovské“ obdobie a prichádza to najkrajšie, ktoré na konci každého roka máme. Vianočné. Obchody sú plné najmä vianočných darčekov pre deti. A tak my, dospelí, sa zamýšľame, nad tým, aký vianočný darček pre naše dieťa, vnúča vyberieme. Tento rok sa zamýšľame predsa len trošku inak ako po iné roky. Je to hlavne preto, že kríza, ktorá nás straší a ktorá sa neustále prehlbuje nám nedá dobre spávať a prináša nám so sebou veľké obavy a strach o budúcnosť našu a našej rodiny. Neustále sa zvyšujúce  ceny potravín, plynu a vlastne všetkého, rušenie pracovných miest sprevádzané veľkým prepúšťaním, znižovanie príjmov v jednotlivých rodinách vplyvom neustále sa zvyšujúcej inflácie – to je daň za súčasnú situáciu .No a v poslednom období je to aj naše zdravotníctvo. Zamýšľame sa nad tým, čo by sa mohlo stať, keby naše dieťa vážnejšie ochorelo alebo malo vážnejší úraz .Ako mu budeme schopní zabezpečiť dôslednú a dôkladnú zdravotnú starostlivosť. Budeme ju vedieť financovať? A ako sa postaráme o naše dieťa, ak by sa nám niečo stalo? Či už je to strata zamestnania, naša choroba alebo úraz, naša invalidita a nedajbože smrť. Čo bude s ním?

Nielen výklady, ale aj televízia vysiela čoraz častejšie reklamy na vianočné darčeky pre deti a my prehodnocujeme, aký darček pripravíme pre naše dieťa. Aký to bude, záleží len a len na nás. Mal by rozžiariť očká nášho dieťaťa, ale zároveň by mu mal zabezpečiť istú budúcnosť. Budúcnosť, ktorá by bola krásna slnečná a ešte aj krásne farebná. A na Vianoce má byť predsa každý veselý a najmä šťastný. A to je vlastne podstatné pri správnom rozhodnutí sa.

Nielen ekonomická, ale aj politická situácia sa neustále zhoršuje. Keď sme si začínali myslieť, že ekonomická a finančná kríza sa pomaličky začína vzďaľovať, o veľké prekvapenie sa nám postaralo nielen Grécko, ale aj naša vláda. Naša vládna koalícia nedokázala plniť sľuby, ktoré dala svojim voličom vo svojom vládnom vyhlásení a tak stratila dôveru väčšiny obyvateľov nášho maličkého Slovenska. Stratila ju najmä tým, že sa nedokázala postarať o obyčajného človeka. Že neustále sa zvyšujúci počet ľudí, ktorí sú bez práce stráca pevnú pôdu pod nohami. Živitelia rodím strácajú príjem, sociálne zabezpečenia zo strany štátu je veľmi nízke, neustále sa zvyšujúca chorobnosť a s tým súvisiaca invalidita zaťažuje rodinný rozpočet. A tak rozmýšľame, aké vianočné darčeky pre naše deti pripravíme, aby sme ich vedeli zabezpečiť do budúcnosti. Aby sme im dokázali, že ich máme radi nielen teraz, v tomto okamihu, ale keď si náš vianočný darček pre dieťa budú môcť plne užívať. Keď nebudú mať problém a hlavne starosť, ako sa zabezpečia na štúdium i keď ich rodičia budú chorí,  v dôchodku, bez práce alebo skrátka už ich nebude. I keď darovať istotu ako vianočné darčeky pre naše deti budeme musieť spojiť s darčekom, ktorý dieťa naplní v tom okamžiku čara Vianoc.

Väčšina rodičov sa v čase tejto veľkej neistoty a strachu z budúcnosti bojí robiť rozhodnutia, ktoré by mohli zabezpečiť šťastie, pohodu a spokojnosť svojich detí do budúcnosti vzdialenej niekoľko rokov. Takéto rozhodnutia veľmi radi a často odkladajú. Ale prečo? Veď teraz je ten najsprávnejší čas na rozhodnutie že pripravím takéto vianočné darčeky pre deti.  Je to kapitálové alebo investičné životné poistenie, ktoré kryje samotný zdroj príjmu pre dieťa v prípade nečakaných udalostí.

V tomto predvianočnom období je investícia do životného poistenia ako vianočného darčeka pre dieťa  naozaj výhodná. Možno sa spýtate ešte aj teraz prečo? Hlavne preto, že  si bezpečne sporíte so slušným úrokom a okrem toho navyše získate vysokú poistnú ochranu pre prípad, že by sa Vášmu dieťaťu alebo Vám  niečo stalo. Takýmito vianočnými darčekmi pre deti zabezpečíte svoje dieťa, ale i seba pre prípad nečakanej udalosti.

Avšak keď sa rozhodnete pre túto možnosť, nezabudnite i na vzdelávanie. Jedna vec je že Vaše dieťa v budúcnosti získa väčší obnos peňazí. Druhá podstatnejšia, je že či bude vedieť narábať s peniazmi. A toto je väčšinou všeobecný problém. Pokiaľ dieťa už vie čítať, odporúčame ako doplnkový darček knižku “Najbohatší muž v Babylone”, ktorá rozpráva príbeh o správe osobných financií. Knižka je vhodná pre vybudovanie správnych finančných návykov a je prvým krokom pre prebudenie záujmu o zodpovedné a s právne narábanie s financiami v budúcnosti.

 

© Kapitálové životné poistenie, www.kapitalovezivotnepoistenie.sk

Ďalšie podobné články:

Tento príspevok bol uverejnený v rubrike Vianoce a je označený značkami: , , , . Pridať medzi obľúbené: Permanentná linka. Kommentáre nie sú momentálne povolené, ale môžete sa na článok spätne odkázať (trackback): Trackback linka.