Životné poistenie alebo dúfať že problémy nenastanú?

Čo keď nastanú problémy?

Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, čo by sa stalo s vašim rodinným rozpočtom v prípade ak by u vás došlo k úrazu, dlhotrvajúcej neschopnosti práce či dokonca trvalej invalidity?

Niekdy skrývanie sa pred nejasnou a neistou budúcnosťou nepomôže. Životné poistenie môže byť riešením i pre Vás !!!

Niekdy skrývanie sa pred nejasnou a neistou budúcnosťou nepomôže. Životné poistenie môže byť riešením i pre Vás !!!

Percentuálne je dosť vysoká šanca že niektorá z vyššie uvedených možností nastane. To asi tušíte i Vy.

 

Jedno z možných riešení – Nerozmýšľať nad tým?

Avšak  nad týmto sa zamyslí asi málokto, radšej si to schováme hlboko do podvedomia a dúfame že to nenastane. Možno je však práve teraz ten správny čas pristúpiť k týmto otázkam zodpovedne.

Životné poistenie je finančný produkt dobre známy asi skoro všetkým, no napriek všetkému ho mnoho ľudí proste nemá. Ale prečo? Karty hrajú v prospech životného poistenia, tak prečo ho neuzavrieť? Životné poistenie je zmluva uzatvorená medzi poisteným a poisťovňou, spočívajúca v zaviazaní sa poisťovacej inštitúcie platiť poistenému finančný obnos, tak ako je to stanovené podľa poistnej zmluvy.

Vyplatenie sumy zo životného poistenia.

Táto čiastka sa ale vypláca v prípade nutnej liečby, hospitalizácie, v prípade utrpenia úrazu s trvalými následkami či v prípade smrti poisteného, kedy je ale spomenutá čiastka vyplatená oprávnenej osobe. Poistený sa zaväzuje uhrádzať poistnú sumu v predtým určených splátkach počas doby poistenia.

Zmysel životného poistenia.

Hlavným zmyslom životného poistenia je teda zabezpečiť hlavne seba samého v prípade ak by došlo k zraneniu, či dlhodobej práce neschopnosti. Ak však máte rodinu, mali by ste myslieť aj na ňu a na to, čo by nečakaná strata vášho príjmu, ba dokonca vás, urobila s vašim rodinným rozpočtom. Aj pre takéto náhle, nečakané a tragické príhody a výdavky s nimi spojené je k dispozícii životné poistenie. Životné poistenia je možné rozdeliť do dvoch skupín, a síce na poistenie so sporiacou zložkou a poistenie neobsahujúce sporiacu zložku.

Sporenie, investovanie, voľné fin. prostriedky.

Častejšie sa vyskytujú životné poistenia so sporiacou zložkou ktoré sú aj vo väčšej obľube. U tohto druhu poistných produktov platíte poistné obsahujúce aj sporiacu časť. Ak počas doby vášho poistenia nedôjde k poistnej udalosti, bude vám vyplatená zúročená nasporená časť. U poistenia bez sporiacej časti, tzv. rizikovom životnom poistení, je klientovi vyplatené poistné len v prípade ak došlo k poistnej udalosti. V prípade, že počas trvania poistky nedôjde k poistnej udalosti, poistený nedostane absolútne nič. Tu sa ale naskytuje otázka, či má vôbec zmysel spomenutý druh poistiek.

Stopercentne áno, má.

Rizikové poistenie je lacnejšie práve preto, že nemá sporiacu zložku a práve preto je vhodnejšie na kratšiu poistnú dobu. Z dlhodobého hľadiska je pochopiteľne výhodnejšie životné poistenie so sporiacou časťou, kde máte okrem životného poistenia aj bonus užitočného zúročenia investovaných prostriedkov.

Rodina a deti.

Ak máte vlastnú rodinu a dieťa, je najvhodnejšie uzatvoriť životné poistenie urýchlene, ešte v predškolskom veku vašich potomkov. Deti sú zaistené pre prípad náhlej smrti jedného či oboch rodičov, alebo aj trvalej invalidity rodičov. Mnohé životné poistenia predkladajú aj sporenie na štúdium či bývanie, pričom sa vaše investované peniaze počas trvania poistenia výhodne zúročujú. Momentálne subjekty ponúkajúce poistenia ponúkajú nespočetné množstvo rôznych životných poistení. Stačí sa len poinformovať a učiniť správne rozhodnutie.

Odkladanie rozhodnutie Vás bude stáť nemalé finančné prostriedky. Čím neskôr sa životné poistenie uzatvorí, tým viac budete mesačne platiť. To však neznamená že neskôr sa neoplatí. Podstatné je mať jedno, v lepšom prípade viac životných poistení. Príkladom je Rakúsko, na 10 mil. obyvateľov majú vyše 12 miliónov životných poistení. A nie je na tom horšie ani Nemecko a iné západné krajiny, ktoré už dávnejšie pochopili výhody životného poistenia.

Preto pokiaľ sa chcete priblížiť západnému štandardu, neváhajte! Životné poistenie je prvý krok k úspechu.

© Kapitálové životné poistenie, www.kapitalovezivotnepoistenie.sk

Ďalšie podobné články:

Tento príspevok bol uverejnený v rubrike Životné poistenie a je označený značkami: , . Pridať medzi obľúbené: Permanentná linka. Momentálne sú vypnuté komentáre aj možnosť trackback-ov.